“Linqvistik nəzəriyyənin əsasları” kitabı nəşr olundu
22 May 2024 Manşet

    Dövlət Tərcümə Mərkəzi dilçilik elminin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış danimarkalı linqvist Lui Yelmslevin 125 illiyinə töhfə olaraq müəllifin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş  “Linqvistik nəzəriyyənin əsasları” kitabını nəşr edib. Linqvistikanın müxtəlif sahələri  “Dilin öyrənilməsi və dil nəzəriyyəsi”, “Linqvistik nəzəriyyə və empirizm”, “Təriflər sistemi”, “Təhlilin prinsipləri”, “İşarələr və fiqurlar”, “İfadə və məzmun”, “Sinkretizm”, “Kataliz” kimi fəsillər üzrə tədqiq edilən kitab görkəmli Azərbaycan alimi, akademik Nizami Cəfərovun Lui Yelmslev elmi yaradıcılığı haqqında qələmə aldığı “Linqvistik nəzəriyyənin əsasları və ya struktur dilçiliyin qlossematik hüdudları” adlı Ön sözlə açılır.

    Dilçilik elminin tədrisi və tədqiqi sahəsinin mütəxəssisləri, eləcə də  geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə müəllifi - akademik Nizami Cəfərov, elmi redaktoru – Mərkəzin Elmi ədəbiyyat və lüğətçilik şöbəsinin müdiri Bəhlul Abbasovdur.