Vidadinin əsərləri “Açıq kitab”da
01 İyun 2022

XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair, müəllim Molla Vəli Vidadinin qoşma, gəraylı, bayatı, qəzəl və müxəmməsləri “Açıq kitab” ödənişsiz elektron portalına yüklənildi.

Kitabxana izləyiciləri portalın “Azərbaycan ədəbiyyatı” bölümünün “Klassik ədəbiyyat” rəfinə daxil ola və əsərlərdən ödənişsiz yararlana bilərlər.

P.S.

“Açıq kitab” portala yüklənilən əsərlərin redaktə və korrektə qüsurlarına məsuliyyət daşımır.