"Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında"
Oxu

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin nəşri - "Azәrbaycanın enerji siyasәti Qәrb mәtbuatında" kitabında son illәr Qәrb mәtbuatında Azәrbaycanın enerji siyasәti, neft və qaz strategiyası, Xəzərin enerji resurslarının dünyaya çatdırılmasında kəmərlərin rolu ilə bağlı dәrc olunmuş analitik yazılar, mətn və məqalələr yer alır.

Kitab iqtisadçılar, siyasәtçilәr vә maraqlı oxucu kütlәsi üçün nәzәrdә tutulub.