Nikolay Xomiç "Sərdabənin sirri"
Oxu

Ukrayna yazıçısı Nikolay Xomiçin (1959) “Sərdabənin sirri” tarixi romanında Qərb və Bizans sivilizasiyaları arasında seçim etmək məcburiyyətində qalan Ukrayna xalqının Kiyev-Rus dövləti zamanından bu günə qədər keçdiyi həyat yolu, çəkdiyi müsibətlər, ağrı-acılar təsvir edilir.