“Lanqustun gülüşü” – Dünya dramaturgiyası antologiyası (II cild)
Oxu

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – ikicildlik “Dünya dramaturgiyası antologiyası”nda müxtəlif dövr və cərəyanları təmsil edən dünya şöhrətli dramaturqların seçmə pyesləri yer alıb.

“Lanqustun gülüşü” adlanan II cildi dilimizə yazıçı-tərcüməçilər – Yaşar və Saday Budaqlı çevirib.