“Skapenin kələkləri” – Dünya dramaturgiyası antologiyası (I cild)
Oxu

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – ikicildlik “Dünya dramaturgiyası antologiyası”nda müxtəlif dövr və cərəyanları təmsil edən dünya şöhrətli dramaturqların seçmə pyesləri yer alıb.

“Skapenin kələkləri” adlanan I cildi dilimizə Xalq yazıçısı Elçin çevirib.