Viktor Jirmunski “Xalq qəhrəmanlıq eposu”
Oxu

Viktor Maksimoviç Jurmunski – SSRİ Elmlər Akademiyasının, Bavariya, Böyük Britaniya, Saksoniya və bir çox dünya akademiyalarının həqiqi üzvü; Bir sıra xarici ölkə universitetlərinin, o cümlədən Oksford Universitetinin fəxri doktoru, ümumi dialektologiya, german dilləri, türkologiya, alman və ingilis ədəbiyyatları tarixi, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, epos nəzəriyyəsi və s. üzrə yazdığı əsərlərlə dünya şöhrəti qazanıb.

“Xalq qəhrəmanlıq eposu” – german, roman, rus və cənubi slavyan eposları, Orta Asiya və Azərbaycan xalqlarının epik yaradıcılığı ( “Kitabi Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Alpamış” və s., karel-fin dastanı “Kalevala”) arasında müqayisəli-tarixi tədqiqat məsələlərinə həsr olunub.