Haynrix Böll “İki roman”
Oxu

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin nəşri – XX əsr Almaniya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Nobel mükafatı laureatı Haynrix Böllün “İki roman” kitabına müəllifin “Bir təlxəyin düşüncələri” və “…Və bircə kəlmə də demədi” romanları daxil edilib.

Kitabın redaktoru Mahir N. Qarayev, ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru Rüstəm Kamaldır. 

Əsərləri alman dilindən tanınmış tərcüməçi Vilayət Hacıyev çevirib.